دفتر مرکزی

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک 22، واحد 4

تلفن :
98.21.88880681+
98.21.88880682+
98.21.88880761+
فکس :
98.21.88880683+

کارخانه

تهران، جاده امام رضا، کیلومتر 18، خاتون آباد دوم، کوی محب (امام رضا 47)، پلاک 5

تلفن :
98.21.36463707+
98.21.36463708+
فکس :
98.21.36463709+

TOP