دفتر مرکزی

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک 22، واحد 4
تلفن:  02188880681
         02188880682
         02188880761
فکس: 02188880683
کد پستی: 1514937515
info@tavansanat.com

کارخانه

تهران، جاده امام رضا، بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، انتهای خیابان 57، کوی اقاقیا 6، شماره 1310/1
تلفن:  02136428921
         02136428922
         02136428923
         02136428924
         02136428925
کد پستی: 3391198154
TOP